Tuesday, 5 June 2018

പിരിയൻ കടൽ

ചരിച്ച്
അത്രമേൽ ചരിഞ്ഞ്
അവളുടെ ഉടലിന്റെപിരിയുള്ള പിരിയൻ കടൽ

ഉടലിൽ പലയിടങ്ങളിൽ
പലതവണ കൊണ്ടു കയറുന്ന
പിരിയൻ ദിവസം

ഞാനൊരു
വരയൻ പുലരി
കാടിന് പുറത്ത്
അവളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ
കിടന്നു കിടന്ന് ശംഖുകളാവുന്ന
കടപ്പുറം

ഉണർന്ന്
എണീറ്റ് നിന്ന്
ഒരു മരമാവുന്നു

കിടന്ന് അതിന്റെ വേരും

തണൽ മാത്രം
സൂര്യൻ ചുമന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു

ചുവരിൽ നിന്നിറങ്ങി
ആ തണലിൽ ചാരിയിരിയ്ക്കുന്ന
ഇടംകൈയ്യൻ കലണ്ടർ

ആണി ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡാവുന്നു...

1 comment: