Monday, 29 April 2013

അക്ഷര പുണ്യം


അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കി എടുത്തു
എഴുതി വച്ചപ്പോൾ തോന്നി..
അടുക്കില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ

ദിനങ്ങൾ പോയി മറഞ്ഞപ്പോൾ ..
അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകളായി.
പിന്നെ വാക്കുകൾക്ക്
അർഥം തോന്നി തുടങ്ങി..

അപ്പോഴേക്കും അക്ഷരങ്ങൾ മങ്ങി തുടങ്ങി
പിന്നെ അത് ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക്
ചുരുട്ടി കൂട്ടിയപ്പോഴും
മനസ് തേങ്ങിയില്ല..
അക്ഷരങ്ങൾ തേങ്ങിയോ  എന്നൊട്ടു നോക്കിയുമില്ലാ..

No comments:

Post a Comment